HIT MIESIĄCA

MINERAL TYNK Ag Cienkowarstwowa zaprawa tynkarska mineralno-polimerowa w systemach ETICS, zawiera włókna celulozowe, polipropylenowe i NanoSrebro. Stosuje się na zewnętrznych ścianach budynków, wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień…) lub betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) z klasą reakcji na ogień A1 lub A2-s2, d0 według EN 13501 + A1: 2009 lub oznaczeniem A1 zgodnie z decyzją KE 96/603/WE z późniejszymi zmianami.